Het Vloekhout – de nieuwe roman van Johan de Boose

Klik hier om Het Vloekhout, de nieuwe roman van Johan de Boose, online te kopen op papier of als e-book.
Nu ook in Duitse vertaling! – Now in German translation! Binnenkort in het Russisch! – Shortly in Russian!

Een stuk hout, afkomstig van een boom in Palestina, wordt gebruikt voor de kruisiging van de profeet Jesjoea. Het hout blijkt over magische krachten te beschikken: het kan praten, en het wekt een bijzondere lust op bij wie het aanraakt. Wanneer een toneelmeester die op zoek is naar een stut voor zijn decor het hout meeneemt, is dit het begin van een spectaculaire reis. Het stuk hout komt terecht bij de Romeinse keizer, orthodoxe monniken, de Russische tsaar, mohammedaanse geleerden, uitvinders, de paus, fascisten, communisten, schilders, wetenschappers en terroristen. Het maakt onderweg kennis met beroemde teennagels, lijkwaden en voorhuiden. De reis duurt meer dan tweeduizend jaar.

Johan de Boose neemt, via het hout als ooggetuige, de lezer mee langs de markantste gebeurtenissen van de Europese geschiedenis. Dat het hout bij alles zo zijn bedenkingen heeft, zorgt voor een aangenaam ironische toets.

Ze heffen hun bijlen en hakken erop los, totdat mijn onderlijf knapt en ik huilend omval. Mijn heimelijke hoop wordt vervuld. Ik ben eindelijk bevrijd uit de gevangenis van de aarde – maar tot welke prijs?

Cursed Wood

A piece of wood from a tree in Palestine, was used to crucify the prophet Yeshua. The wood turns out to have magical powers: it can talk and it arouses exceptional desire in anyone who touches it. When a theatre director takes it to support his stage set, a spectacular journey begins. The piece of wood finds its way to the Roman emperor, Orthodox monks, the Russian tsar, Islamic scholars, inventors, the pope, fascists and communists, painters, scientists and terrorists. Along the way it encounters famous toenails, shrouds and foreskins. The journey lasts more than two thousand years. With the wood as a witness, Johan de Boose takes the reader on a journey past the most dramatic events of European history. The fact that the wood has certain reservations about everything adds an appealing, ironic touch.

Read more + sample translation: Cursed Wood.